Informace

2017/2018

září: Světluška - Jak žít s nevidomými

říjen: Drakiáda

          Vycházka do přírody

          Exkurze LASK Bojkovice

listopad: Keramikování DDM Bojkovice

               Dopravní výchova

               Jsem Laskavec

               Pracovat je normální - Upeč si mě, Smontuj si mě, Uřež si mě

               Čertovské keramikování

prosinec: Mikulášské předvádění - MÚ

                Mikulášské rejdění pro MŠ

                Školní vánoční jarmark - tvůrčí dílny

                Divadlo NENUDA  " O VELIKÉ řepě"

leden: Tradice našeho regionu - Muzeum

únor: Cestujeme po bydlišti

          Školní fašank - karneval

březen: Hasičská zbrojnice Bojkovice

             Školní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí

             Beseda v knihovně

duben: Den Země - Ekoden

            Dopravní soutěž - jízda zručnosti

            Velikonoční předvádění - MÚ

květen: Týká se to také tebe - výtvarná část

červen: Den dětí

             Turistický výlet

              Světlovský bál - foklór

              Klášteriáda - CSŠ pedagogická a sociální, Bojkovice

červen - červenec:  Výstava prací žáků Muzeum Bojkovska