Sborovna

  • Ředitel školy:
  • Zástupce: Mgr. Špalková Dagmar, zástupce statutárního orgánu

Speciální pedagog: Mgr. Špalková Dagmar – tř. uč. I. třída, metodik prevence                  

                                 PaedDr. Kouřilová Dana - tř. uč. II. třída,

                                Mgr. Maňasová Dagmar - tř. uč. III. třída,výchovný poradce

                                Mgr. Bienert Lubomír

                                Mgr. Miličková Magda

Asistent pedagoga:  Mgr. Urbánková Veronika

                                 Maňasová Bohumila

                         

  • Účetní: Salvetová Helena
  • Topič: Skočovský Zdeněk
  • Uklizečka: Kozelková Dana

Školská rada:

předsedkyně Ivana Hradská,

členové: PharmDr.Helena Hřebačková, Mgr. Dagmar Špalková